Washing Machine Drum Bearing Kit

£18.54
SKU
H2RHLS30100257
Email To A Friend

OVERVIEW

Washing machine drum bearing kit to fit Candy and Hoover washing machine models
Seal 45x80.1x12, bearings 6207ZZ and 6208ZZ

CANDY

 • CL2 147-01S
 • CNA127-80
 • GO147-01
 • GO147-14
 • GO147-80
 • GO147HTXT-01
 • GO167-80
 • GO167-84
 • GO714-37S
 • GO714-47
 • GO714HTXT-07

HOOVER

 • H127-47
 • H147-47
 • HF140E
 • HF160E UK
 • HF160I DE
 • HF7 14 IDE
 • HF7 14 IFR
 • HF7 16 ICE
 • HF7 16 IDE
 • HF7 16 INL
 • HF7 160EUK
 • HF7 16EDE
 • HF7 16ENL
 • HF7150MUK
 • HF716E-47
 • HF716IFR
 • HFM150MUK
 • HFM160 EUK
 • HFN7613
 • HI148
 • HI168
 • HIZ169-47
 • HNF3147-80
 • HNF3157-80
 • HNF3167-80
 • HNF3167S-80
 • HNF6147
 • HNF6147-80
 • HNF6167-80
 • HNF6167P
 • HNF9147Z
 • HNF9167
 • HNF9167-03
 • HNF9167-16
 • HNF9167-83M
 • HNF9167-86
 • HNF9167Z
 • HNF9167Z-80
 • HNF9167ZS-80
 • HNL9166Z-83M
 • HNWF6167-84
 • HNWF6167-86
 • HNWF6167-88M
 • HNWF9167-80
 • HPF167-80
 • HSPF157
 • HSPF167
 • HW556-47
 • HWF5516ECE
 • PFA167-80
 • VHD148-86S
 • VHD168-86S
 • VHD814-14
 • VHD814-47
 • VHD814-80
 • VHD814P-30
 • VHD814Z-14
 • VHD814Z-47
 • VHD816-47
 • VHD816-80
 • VHD816I-80
 • VHD816PI-30
 • VHD816Z-14
 • VHD816Z-47
 • VHD816ZI-47
Write Your Own Review
You're reviewing:Washing Machine Drum Bearing Kit
Your Rating